Impressies van de Noordzee – A La Recherche du Temps Perdu

Het Artan hoekje

Zaterdagmiddag 28 juli werd in het gemeentehuis een buitengewone tentoonstelling geopend van marineschilderijen uit de periode 1875-1925. Alle tentoongestelde werken komen uit privébezit en zijn voor het eerst voor het grote publiek te zien. In de expositie worden ook foto’s getoond uit de collectie van de gemeente De Panne, van tijdgenoot en pionier in de fotografie François Donny.

Lees verder

Advertenties

Waarheen met ons Erfgoed?

Veel erfgoed is verdwenen in De Panne en veel zal nog verdwijnen.  
Nochtans wordt de aantrekkelijkheid van onze gemeente ontegensprekelijk in de hand gewerkt door haar pittoresk en gezellig karakter, dat zowel de inwoners als de toeristen en/of bezoekers weet te charmeren. De mooie nog bestaande villa’s opgericht in de zgn. cottagestijl en art-decostijl typeren bepaalde wijken nog in grote mate.  Anderzijds hangt voornoemde gebouwen en wijken een permanente immobilia dreiging boven het hoofd.  Het bewaren van het authentieke karakter in die wijken waar men ze nog aantreft, is essentieel , wil de gemeente haar cultureel en toeristisch aantrekkelijk imago behouden en zich als dusdanig verder profileren.
De groei van nieuwe apartementenvilla’s  is onvermijdelijk en meestal positief maar dat moet selectief gebeuren met respect voor ons erfgoed. 
Vandaar een oproep naar de “programmaschrijvers” voor de komende gemeenteraadsverkiezingen om ook aandacht te besteden aan een gemeentelijke structuur om die laatste pareltjes te beschermen.

Lees verder

Mysterie van Villa La Garenne opgelost?

witte berglaan 5680425

Villa La Garenne (= Konijnenheuvel) aan de Witteberglaan

Het is reeds aangehaald dat Villa « La Garenne » een anomalie is op de scheidingsgrens tussen de eigendommen Bortier-Calmeyn en Ollevier-Bonzel. Lees achteraan artikel>>>.
Een zekere professor Mottard moet wellicht zeer speciale relaties gehad hebben met de erfgenamen Bortier-Calmeyn. We pluizen het uit via oorsprong van eigendom van diverse verkoopakten.
Dit temeer doordat dit jaar wellicht begonnen wordt met de restauratie van deze prachtige maar verdoken villa. Het dossier is ingediend bij Onroerend Erfgoed onder begeleiding van interieurarchitect Wim Janssens.
Lees verder

Conclusies Postkaartenwandeling Zeedijk

Hoek Walckierstraat – Zeedijk

In de vorige 2 artikels over onze postkaarten-wandeling hebben we de Zeedijk in zijn vroegere glorie bekeken. Het was wellicht de mooiste van onze Kust. Niet verwoest, noch door WO I, noch door WO II, (in tegenstelling tot bijv. Oostende of Nieuwpoort). De oorspronkelijke Zeedijk van 900 m was reeds voor 2/3 volbouwd vóór WO I. Hij heeft slechts beperkte oorlogsschade geleden tijdens Operatie Dynamo. Maar is ten prooi gevallen van de “immobilia haaien” op het einde van de jaren 60. Dan werd in bijna 10 jaar tijd onze “Belle Epoque Zeedijk” volledig afgebroken. Ik was dan ongeveer 15 jaar oud, zodat ik me nog goed de oude originele versie van de Zeedijk voor mijn ogen zie.
We kunnen van 2 bouwperioden spreken: de eerste opbouw in de periode 1900-1910 en de  herbouw periode 1960-1970 (voorafgegaan door afbraak). 
Aan de hand van de “Lijst van de Villa’s 1912-1950-2017” worden de aantallen van deze 2 bebouwingen geanalyseerd. Lees verder

Strandpromenade in de Belle Epoque periode (Zeedijk oost)

Piet Verstraete072

Vóór de Eerste Wereldoorlog was de blok links van de Zeelaan hoofdzakelijk duin

We vervolgen onze postkaartenwandeling door de “Zeedijk” te bewandelen van het centrum richting Baaltje  Ook dit gedeelte was te tijde van de “Belle Epoque-periode” reeds redelijk dicht bebouwd op uitzondering van het eerste woonblok (zie foto’s hieronder tussen Zeelaan en Walkierstraat) Lees verder

Strandpromenade in de Belle Epoque periode (Zeedijk West)

Depoorter0022

Kiosk (tot 1942)

Nadat in 1892  Pedro Ollevier zijn duinen en strand ontsloten heeft, via onze mooie gebogen Zeelaan, werden niet alleen ook “Grand Hotels” opgericht in De Panne – Bains maar ook veel mooie particuliere vakantiewoningen gebouwd op de volledige lengte van de “oude Zeedijk”.  Bij het aanbreken van de eerste wereldoorlog hadden wij samen met Oostende de mooiste mondaine “Promenade” van de Belgische kust: exact 900 m van de Golfstraat tot aan de Witte Berg. Er werden gedurende deze “Belle Epoque periode” duizenden verschillende postkaarten uitgegeven. Op de website van de Dumontwijkzijn er een beperkt aantal opgenomen met de bedoeling die vele oude postkaarten te kunnen situeren.  Lees verder