Nieuwjaarsreceptie 2012 Dumontwijk

“De Vrienden van de Dumontwijk”vergaderen sinds  2008 maandelijks in het Park Hotel en dit met een formule  van “happy hour”. Zaterdag was dit vergezeld van een Nieuwjaarsreceptie.

Lees verder

Advertenties

Laatste vergadering samenlevingsopbouw

vrienden-dumontwijkDonderdag 5 juli 2008 was er de derde en laatste vergadering met als thema “Het Sociaal Leven in de Wijk”. Alhoewel de opkomst (ong 30) merkelijk minder was dan op de vorige 2 bijeenkomsten was er duidelijk een wil om verder bijeen te komen, eerder op een informele manier dan via een gestructureerd “bewonersplatform”
Wij danken Lieselot Vandenbussche voor haar inzet. Zij heeft over onze wijk ook lovende woorden geschreven in haar finaal artikel vb:
“(…) Zo leerden we dat de Dumontbewoners klaarwakker zijn en bereid de handen in elkaar te slaan om werk te maken van het Dumontleven.We zagen ook dat dit enthousiasme niet bij een paar enkelingen leeft maar bij een grote groep bewoners. De bewoners van de Dumontwijk hebben duidelijk een eigen identiteit! Ze zijn trots op hun wijk en haar bewoners! Zo groeide bij Samenlevingsopbouw het vertrouwen dat de bewoners van deze wijk heel wat in hun mars hebben en zonder problemen hun mannetje kunnen staan, ook tegenover het beleid van De Panne. (…) “

Actieplan

Gedurende de tweede bijeenkomst in het PARKHOTEL werden de knelpunten in 3 werkgroepen besproken telkens met een moderator van Samenlevingsopbouw. Achteraf werden de conclusies van de 3 groepen besproken

Eerste vergadering samenlevingsopbouw

bijeenkomst-dumontwijk
Op woensdag 27 februari 2008 waren een 50-tal bewoners aanwezig op het eerste infomoment van Samenlevingsopbouw in het PARKHOTEL. (in opdracht van de gemeente).
Het doel van deze avond was vooral te luisteren naar de troeven en grieven over het leven in de wijk… Wat is goed in de wijk? Wat minder goed?