Mysterie van Villa La Garenne opgelost?

witte berglaan 5680425

Villa La Garenne (= Konijnenheuvel) aan de Witteberglaan

Het is reeds aangehaald dat Villa « La Garenne » een anomalie is op de scheidingsgrens tussen de eigendommen Bortier-Calmeyn en Ollevier-Bonzel. Lees achteraan artikel>>>.
Een zekere professor Mottard moet wellicht zeer speciale relaties gehad hebben met de erfgenamen Bortier-Calmeyn. We pluizen het uit via oorsprong van eigendom van diverse verkoopakten.
Dit temeer doordat dit jaar wellicht begonnen wordt met de restauratie van deze prachtige maar verdoken villa. Het dossier is ingediend bij Onroerend Erfgoed onder begeleiding van interieurarchitect Wim Janssens.

Voorstel verkavelingsplan Kleine Westhoek

De scheiding tussen de 2 grote eigenaar van de duinen is een rechte lijn vertrekkend aan het strand aan de Geitenweg (en dan met een knik ter hoogte van de huidige Villa Diane (A) naar het gemeentehuis (B). Zie bovenstaand voorstel van verkavelingsplan voor de “Kleine Westhoek”(Met de ‘ Kleine Westhoek ‘ bedoelde men dan de gronden die in de jaren 50 openbaar werden verkocht en waarvan de affiche met opmetingsplan en op groot formaat opgenomen is in de afzonderlijke bijlage van het boek van Hans Berquin “In het Zand Geschreven) .Die gronden werden toen aangekocht van de ‘ calmings ‘ door Odile Vanneste, Maurice Debra , Willy Berquin en zijn jongere broeder Jean . Ze hebben die gronden verkaveld en verkocht . Odile Vanneste heeft dan zelf een mooie grond  ingekocht en er zijn villa opgezet . De gronden langs de Duinkerkelaan , links en rechts , ttz. Het pompstation en de ‘ kleine golf ( nu vervangen door , natuurlijk , een appartementsgebouw in opbouw ) maakten ook deel uit van de ‘Kleine Westhoek’ in de volksmond .
Met de ‘Grote Westhoek’ daarmee bedoelde men alle vroegere Bortierduinen ten westen van de Esplanade tot aan de Franse grens,
).
Deze (rode) lijn loopt dwarsdoor de mooie Villa La Garenne (betekent ‘konijnenheuvel’)

Huidige Basiskaart (umeers zijn de huisnummers)

Oorsprong van Eigendom
Na onderzoek van de « oorsprong van eigendom » blijkt dat een zekere professor Mottardvia diverse verwervingen een groot duinenperceel verworven heeft dat grensoverschrijdend was. Midden op die scheidingslijn zou hij de Villa Garenne gebouwd hebben.
– Blijkbaar heeft hij eerst in 1902 een perceel duinen gekocht langs de Hoge Duinenlaan aan Bruggeling Fréderick Smith (720 m2).

Professor Mottard

– In 1906  is hij erin geslaagd aanpalend ,ten zuid-westen van de grens van de duinen Ollevier-Bortier,  een uitbreiding te verwerven van de familie Calmeyn (296 m2).
– In 1907 kan hij een tweede aanpalende uitbreiding kopen (299,3 m2).
– in 1910 koopt hij nog een uitbreiding aan dezelfde familie Calmeyn (853,16 m2).
Zo lag de villa op een terrein van 2.468 m2
.
Het kan dus niet anders dat pas na 1906 of later de professor begonnen is de villa te bouwen. Architect onbekend (zou architect Hobé kunnen zijn).
Het is dus uitzonderlijk dat de onverdeeldheid Calmeyn reeds duinen als bouwgrond verkocht vóór de Eerste Wereldoorlog (op uitzondering van de 2 speciale Villa’s Les Flots en Les Houx in de Ernest d’Arripelaan).

Bovenstaande valt af te leiden uit de verkoopakte van de professor Mottard in 1923

Het totale terrein is gelegen tussen de Hoge Duinenlaan (23m) de Witte Berglaan (53m) oppervlakte 2.860 m2 
Buren: Sparenberg – Thiry; Thiriar en familie Calmeyn
Volgens plan landmeter Van Meenen van De Panne op 1923 (zie bovenste plan)

Detail oorsprong van eigendom vanaf 1900
1. 720 m2 gekocht van rentenier Fréderick SMITH (wonende te Brugge) gekocht in 1902 (not. Fraeys uit Brugge. Wellicht is dit het NO terrein grensend aan de Hoge Duinenlaan die vroeger eigendom was van Pedro Ollevier of Arthur Bonzel. Dit wordt niet vermeld in de akte. Professionele notarisfout)
2. 296 m2 van familie CALMEYN in 1906 (not. Jacobs uit Brussel, op het Zavelplein. Hier werden alle akten van de Bortiers verleden)
3. 599 m2 van familie CALMEYN in 1907 (not. Jacobs uit Brussel)
4. 853 m2 van familie CALMEYN in 1911 (not. Jacobs uit Brussel)
Totaal = 2.468 m2 maar in de verkaveling
Er wordt ook verwezen naar de notulen (proces verbaal) van een openbare verkoop op verzoek van van de erfgenamen en vertegenwoordigers van Emilie Bortier (gestorven in 1891-weduwe van Joseph Calmeyn).
– Eerste Verkoopakte op 13 juli 1923 bij notaris René Glorie te Veurne
Verkoper en bouwheer professor Fernand MOTTARD(geboren Bxl 1863), wonende te De Panne in Villa La Thébaïde onderaan de Thiriarweg tussen Villa Foot’s Hill en Villa Diane (« thébaïde » = un lieu écarté où l’on peut se retirer). 
Overleden te De Panne in 1932 op 69 j. Zijn vrouw Albertine is ook overleden in De Panne in 1942 op 79j. Hadden een aangenomen dochter Wilhelmina die overleden is ook in De Panne in 1943 (54j). 
Genealogie: Lees>>>>.
Koper Brusselse wisselagent Henri ERS(geboren Liège 1871
)
Dit document werd ingeschreven op het hypothekenkantoor te Brussel door hun notaris JACOBS op 1923.
Eigenaardig dat deze verkoop 2.860,85 m2 vermeld dus 392 m2 meer dan de vorige opgegeven oorsprongen van eigendom. ???
Tweede Verkoopakte op 24 augustus 1936 van de Brusselse wisselagent Henri ERS 
aan een Franse industrieel André DUHAMELuit Saint Omer
Niet gemeubelde villa met 2.860 m2 grond van prof MOTTARD + 437 m2 gronden van de erfgenamen van Emilie Sophie BORTIER weduwe van Joseph Nicolas CALMEYN (deze 437 m2 komen van een openbare verkoop blijkens een akte van toewijzing daterend  van september 1923 (dus kort na de aankoop door professor Mottard).
De totale oppervlakte bedraagt dus 3.298 m2.
Derde Verkoop op 16 juli 1951 van DUHAMEL aan Maria DESMETuit De Panne (3.298 m2)
Openbare verkoop voor Maria Desmet aan Marie-Réfina VANGAVER (hertrouwd met Adinkerkse landbouwer Georges OYAERT. Beide wonende te De Panne) op 29 augustus 1951 op terras Hotel Terlinck door not. Paul Simpelaere
Plan van architect Remy 1951 (onbekend) (incl. Recht van doorgang van 3m op terrein « Blanche Neige ‘ (eigenaar advocaat Georges Debra advocaat te Gent) + nog tweede recht van doorgang
lot 1 (wellicht nr4 op huidig basisplan). Villa La Garenne gedeeltelijk gemeubeld. 3m gevelbreedte Witte Berglaan opp 618 m2. Palend N Villa Blache Neige (=9_1) en verkoopster. O Louis Legein (7?) Z; Jolimont (=5) en verkoopster, W; Witte Berglaan + lot 2
lot 2 (wellicht nr 2): bouwgrond met garage op begin Witte Berglaan. 18 m gevelbreedte opp 426 m2 aanpalend aan 
lot 3 (wellicht 6 nl bouwgrond gevelbreedte 24 m opp 461 m2)
Totaal: 618 + 426 = 1.044 m2
Vierde op Verkoop 14 mei 1956
koper: aannemer openbare werken Odiel MAES uit Lichtervelde
niet gemeubelde villa + 1044 m2 21 m gevelbreedte Witte Berglaan (wellicht 2+4 op plan?)

De Villa La Garenne blijft achteraan (=4) en vooraan (=2) wordt een nieuwe witte villa gebouwd zonder naam. Jaar?
Nu afzonderlijke bewoning met afzonderlijke domiciliëring.
Mevrouw Delacroix huidige bewoonster.

142462725980643500_resized

Links achter Villa Jolimont. Rechts achter Villa Foot’s Hill en op de duin Villa Beau Séjour. Collectie Boydens

Witte Villa in de Witte Berglaan nr 2 met erachter Villa La Garenne.  Links ervan ook bebouwd met witte Villa “Clé des Champs”

Huidige toestand van Villa La Garenne achteraan in de Witte Berglaan

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.