Voorontwerp “Herinrichting Dumontwijk” – (Deel 4/4)

Het panel voor de “infomarkt” : foto van “De Vrienden van de Dumontwijk”)

Het wordt steeds meer en meer duidelijk dat de mooie intenties om de historische Dumontwijk te herwaarderen nog lang op zich zullen laten wachten. Dat blijkt ook doordat nu pas de eerste inspraak door de bewoners mogelijk is. DE BLIEDEMAKER blijft dit dossier volgen. In dit artikel worden enkele eerste reacties van burgers weergegeven. Iedereen mag gerust zijn reacties opsturen naar DE BLIEDEMAKER ter publicatie.

Deze reacties volgen op de eerste voorstelling van het voorontwerp op de gemeenteraad van 9 november 2015 en de daaropvolgende publieke “infomarkt” van 12 november aangaande de voorziene wegeniswerken. Het valt op dat deze reacties de meerwaarde voor de wijk uit het oog verliezen en het meestal gaat om persoonlijke problemen. Zoals bij de andere 2 stadsvernieuwingsprojecten (Brouwerstraat en Koninginnelaan) gaat het over de vraag: “Waar kan ik mijn eigen auto parkeren?” Eigenaardig is dat er geen protesten gehoord worden door de “commercanten” (horeca en kleinhandelaars). Meer dan 20-jaar geleden was er telkens groot protest toen ergens 1 parkeerplaatsje verdween uit de commerciele omgeving. Bij de 2 vernoemde projecten komen enkele extra parkeerplaatsen bij, maar in de Dumontwijk is men van plan om het aantal plaatsen drastisch te beperken.
naamloos5
In de vorige coalitie werd het “Herwaarderingsplan” ondertekend waarbij het residentieel historisch gedeelte van de wijk moet evolueren naar wandelwijk met bijgevolg uitsluitend “bestemmingsverkeer”. (opgepast onderscheid maken tussen Dumontwijk en Donnywijk: zie schets hiernaast).
Ook van de vele werknemers van de banken en de winkels in de Zeelaan horen we niets en ook niet van de vakantiegangers van de Zeedijk_West die soms langduring hun auto daar kwijt konden.

Ingenieur Wim Morel en het schepencollege houden hun woord en zullen wellicht de nodige rioleringswerken in de wijk opgelost krijgen (met eventueel een uitvoeringsdoorzetting in volgende coalitie zoals ook gebeurd is met de herinrichting van het park). Dit is de bedoeling van hun “fase 1” momenteel in het stadium van voorontwerp (nog geen definitieve goedkeuring).
Twee aspecten blijken algemeen teleurstellend:
1. Geen globale aanpak.
Op het plan worden alleen de straten van fase 1 uitgetekend. Ook wordt geen rekening gehouden met de consekwenties op de andere delen van de wijk. Ook het mobiliteitsprobleem van de wijk wordt niet heraangepakt. En voor parkeren is ook geen beleid: noch op gebied van publieke parkeerplaatsen voor inwonenden noch op gebied hoe men de beperking “bestemmingsverkeer” zal reguleren (bewonerskaarten gedomicilieerden? Wat met de tweede verblijvers?…).
2. Niet conform met het “Herwaarderingsplan”
De herinrichting zou kaderen in één geheel. Het “studiebureau Omgeving” voor het globale herwaarderingsplan en het park had hun opdracht zeer goed begrepen. De inrichtingtingsideeën van het park kwamen niet van het schepencollege en ook niet van Onroerend Erfgoed maar waren quasi uitsluitend de inbreng van het studiebureau. Hun ideeën over de strateninrichting waren ook gericht om het authentieke karakter terug te evoceren. De smallere wegen zouden in kleiklinkers uitgevoerd worden zoals Onroerend Erfgoed oplegt aan de eigenaars voor de inrichting van hun tuin en oprit. Zijbermen worden breder en met zuiver waterdoorlatende zandbedekking en als aanplanting helm, duinstruiken (cf park) en kleine boompjes om het zicht naar de mooie villa’s niet te belemmeren. In arme zandgrond heb je veel minder onkruidgroei. Het parkeren zou verhinderd worden door niveauverschil (weg iets hoger). Wel zouden nog enkele goed overwogen parkeerplaatsen voorzien worden in speciale “parkeerhavens” aangelegd met kasseisteentjes.
Na 3 jaar studie en meer dan 10 vergaderingen met Onroerend Erfgoed krijgen we nu een gewoon stratenplan te zien, in gewassen beton met aan weerszijden een grasveld afgezet met visueel storende paaltjes. (gras = veel onderhoud en paaltjes zullen gebruik van grote grasmaaiers onmogelijk maken + minder regenwater doorlaatbaar).
Ook spijtig dat de kerkomgeving niet mee aangepakt wordt. In het Herwaarderingsplan stond dit als tweede prioritair pleintje na het park en vóór het Albertpleintje. De bedoeling was om die ruimte open te maken (geen struiken en bomen meer) zodat de mooie neo-Romaanse kerk tot zijn recht komt (cf Bernarduskerk van Nieuwpoort). Langs weerszijden van de kerk (Bortierlaan en Dumontlaan) plant men dure  wegeniswerken en zal men die kerkomgeving daar troosteloos laten liggen. Kost dat zo veel? Is ook een opwaardering van de Zeelaan.

Belangrijkste reacties met “links” naar de integrale teksten:
1. DE BLIEDEMAKER: detail Lees1>>>  en Lees2>>>
– klinkers i.p.v. beton
– historisch gedeelte moet duidelijk “herkenbaar” zijn. o.a. poorteffecten (duidelijk verschil straatgedeelten 1 en 2 in de Donnywijk)
– voorzieningen nodig voor “woonerf” (<20 km/u)
– herziening verkeerscirculatieplan nodig
– globaal plan ontbreekt
– te laat overleg met de bewoners
– geen visie hoe men van fase 1 naar volgende fase(n) kan evolueren (vb Visserslaan niet verkeersarm meer verder wel)
– pers niet goed gebriefd geweest over dit project
– "herkenbaarheid van de historische wijk" ontbreekt. vb "poorteffecten".
2. Open-VLD: Lees1>>>  Lees2>>>en Lees3>>>
– aantal parkeerplaatsen maximaal halveren en uitsluitend voor bewoners
– enkel bestemmingsverkeer
– eerst parkeermogelijkheden ganse wijk uitwerken
– parkeerbeleid ontbreekt (bewonerskaarten? blauwe zone?…)
– invloed parkeerplaatsenvermindering op de lokale economie?
3.Eigenaar pastorij Onze Lieve Vrouwe Kerk Paul Larmuseau  Lees>>>
– te weinig bomen voorzien
– plein rond Kerk niet meegenomen
– Onroerend Erfgoed minder streng voor openbaar domein dan voor burger
4. Enkele bewoners/tweede verblijvers rond Geert Potargent en Jo Struyven Lees1>>>
– geen gobaal verkeers- en parkeervisie
– globaal stratenplan ontbreekt
– beton als materiaalkeuze past niet
– tegen private parking Park Hotel (is niet beschermd). Dennen mogen niet gekapt worden.

Er zijn waarschijnlijk nog bezwaren opgestuurd naar het schepencollege. Het is in ieder geval NU OF NOOIT. Het voorontwerp is goedgekeurd (meerderheid tegen oppositie vooral i.v.m. parkeerplaatsen) in de gemeenteraad van 9 november 2015. Een “infomarkt” over de werken op 12 november 2015 (geen vragen in het publiek mochten gesteld worden).

Komt er ook een “inspraakvergadering”, zoals voor de 2 andere wegenisprojecten gebeurd is?  Het zou meer dan wenselijk zijn dat Onroerend Erfgoed dan ook zijn standpunten verdedigt. Meteen ook een gelegenheid om nogmaals de eigenaars voor te lichten over hun rechten en plichten in een beschermde wijk. De eerste maal in het Park Hotel ter gelegenheid van het Herwaarderingsplan was dat zeer nuttig.

Besluit: veel tijd is verloren gegaan in de vooruitgang van dit dossier. De laatste 2 jaar van de vorige legislatuur heeft men de rioleringswerken niet durven aanvatten wegens te zware  investeringen (voor fase 1 … voor de wegenis en .. voor de riolen weliswaar onder beheer van IWVA (maar dat moet ook betaald worden door ons).  De bijna 3 eerste jaren van de huidige legislatuur werd dit riooldossier wel direct aangepakt maar spijtig heeft men veel verloren door voor de afwerking het studiebureau Omgeving te verlaten. Wellicht ook veel tijdsverlies wegens vele vergaderingen van het schepencollege met Onroerend Erfgoed zonder de bewoners te raadplegen. Dit was anders voor het Herwaarderingsplan waar zelfs een communicatiebureau was ingeschakeld (cf 2 discussiewandelingen + meerdere inspraakvergaderingen).
Toch hopen we dat de huidige reacties het project nog niet meer extra zullen vertragen. Te veel komen de knelpunten naar voor en te weinig het mooie van het project. De bedoelingen zijn zeer goed maar de vooruitgang loopt te traag. Het ziet er naar uit dat de volgende 3 jaar zelfs fase 1 moeilijk zal uitgevoerd geraken. Is dat de reden dat men niet van een globale aanpak wilt weten? Inderdaad de meest “pragmatische manier” om politiek het minst miserie te hebben. En gemeentepolitiek denkt immers maar in periodes van 6 jaar.

Tot maandag 21 december 2015 op de gemeenteraad om 8 uur (de jaarlijkse verplichte begrotingsvergadering)

PANNESPROKKELS

– De meeste PANNESPOKKELS komen niet meer hier maar op een openbare facebookpagina (geen fb account nodig) Link>>>
(
alhoewel de artikels op fb DE BLIEDEMAKER steeds openbaar zijn moet je sinds kort ook zelf een fb-account hebben om de artikels te kunnen lezen i.g.v. veroordeling fb voor privacy?

-Eén bomvolle zaal voor het jaarlijks toneel opgevoerd door de groep Flor Barbry.

Meer info>>>>

IMG_3273 kopie

  • Mooie Markt van De Panne
  • December 2015

    December 2015

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.