Erfgoed “De Panne – Oost”

Op woensdag 4 mei  heeft het studiebureau TRITEL in de GECORO vergadering de “Nota Erfgoed” ter advies gebracht. Daarin een voorstel voor erfgoedlijst voor De Panne. (leden GECORO>>>)

Helaas was er tijdens deze vergadering weinig ambitie om deze lijst in het Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan: “GRUP De Panne-Oost” te integreren. Men had het over de mogelijk nadelen maar men zag er het nut niet van in. De uitbreiding van de lijst door het studiebureau werd zelf niet geprojecteerd.
DUS LATEN WE MAAR ALLES LATEN AFBREKEN.

In de vorige vergadering heeft de GECORO het “GRUP Dumontwijk” negatief geadviseerd. Het schepencollege heeft blijkbaar dit advies gevolgd en niets meer ondernomen. Gelukkig dat deze wijk sinds 1995 beschermd is door de Vlaamse overheid (ietwat bepaalde GECORO leden nog ter discussie brengen)
Het is dus hoog tijd dat in een volgende legislatuur ook een GECOMO (GEmeentelijke COmmissie MOnumentenzorg) opgericht wordt in De Panne want in de voorbije gemeentebesturen is weinig of niets ondernomen om ons erfgoed te beschermen en te laten onderhouden.

Niet alleen de Dumontwijk is een erfgoedpareltje van onze gemeente maar ook de andere zijde van de Zeelaan bevat mooie gebouwen. Dit onroerend erfgoed maakt bovendien deel uit van de groeigeschiedenis van onze gemeente.  Vanuit deze bekommernis moet dan ook de nodige aandacht besteed worden aan specifieke maatregelen om de toerist en inwoner verder te sensibiliseren om zorgzaam om te gaan met dit steeds zeldzamer wordende erfgoed. (vb via architectuurwandelingen Video>>>)

Indien De Panne zich niet wilt laten verloederen t.o.v. de andere kustgemeenten dan is het hoog tijd dat actie genomen wordt. Het volstaat niet om alleen met een nieuwe Zeelaan en Zeedijk te pronken indien de gebouwen er aan het verkrotten zijn.

De volledige inventaris van het “Bouwkundig Erfgoed” van de Vlaamse overheid kunt u integraal downloaden. Het gedeelte van De Panne kunt u vinden van pagina 641 t/m pag 645. Vooraan staat ook de tekst van het Besluit van 14 september 2009. Kijk>>>>
Deze lijst is de geactualiseerde lijst van de vroegere boekenreeks “Bouwen door de eeuwen heen, in Vlaanderen, arrondissement Veurne ” (1982) maar heeft nu een wettelijke basis met als doel die gebouwen zoveel mogelijk te vrijwaren. Er zijn ook enkele juridische gevolgen: zo kan een afbraakvergunning voor het slopen van een dergelijke woning slechts worden afgeleverd na een “onroerend-erfgoedtoets”.
De meeste beschrijvingen voor onze gemeente zijn destijds door Anne-Marie Delepierre vastgelegd. Sindsdien zijn er voor De Panne een 15-tal waardevolle gebouwen afgebroken bijna uitsluitend op de Zeedijk en in de Zeelaan. Buiten De Chalutier en L’ Escale zijn geen andere toegevoegd.
Met de zoekgegevens van de lijst kunt u vlot de databank van de individuele erfgoedkenmerken raadplegenKijk>>>

Het ergert me om terug onze buurgemeente als voorbeeld te stellen i.v.m. erfgoedbeleid. Zij zijn niet begiftigd met zo’n grote schat als wij, maar men doet er alles aan om dit erfgoedpatrimonium te beschermen. Om het behoud en de restauratie van hun waardevolle panden te stimuleren,voorzien ze jaarlijks een budget voor de “gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed”. De GECOMO adviseert het college van burgemeester en schepenen omtrent de toekenning van de premie. In 2004 heeft Sarah Willems er de opdracht gekregen om een inventaris hieromtrent op te stellen met een waardesysteem van 4 tot 1 ster. 4sterren is beschermd of beschermenswaardig. Momenteel komen enkel de niet-beschermde panden met vier sterren voor deze premie in aanmerking (de andere 4 sterren vallen onder onroerend erfgoed).  Recentelijk werd deze lijst nog uitgebreid met een 30 tal 4-sterren-woningen. Deze woningen kunnen subsidies krijgen van de gemeente (max. 12.000 euro en 40 % van de factuurbedrag).  Het is ook de bedoeling om de 3sterren subsidies te geven, maar dat is nog niet beslist wanneer. Deze gemeentelijke bescherming is vrijwillig en dus niet tegen de zin in van de eigenaar.

Promotoren durven niet speculeren op dergelijke gebouwen. Koksijde is trots op deze bescherming en de eigenaars waarderen dat de gemeente maatregelen voor hen neemt. Koksijde is baanbrekend voor Vlaanderen op gebied van erfgoedbeleid.
Klik op agendapunt 15 van de life opname van de gemeenteraad Kijk>>>

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.