Wijziging subsidiereglement

Op 19 november 2010 (pub Staatsblad 29 nov) heeft de Vlaamse regering het reglement van premies voor beschermde dorpsgezichten aangepast. Volledige aanpassing van het reglement>>>
Wijziging:

1. burger: “onderhoudspremie” blijft 40 % maar nu beperkt 30.000 euro/j (excl. BTW) (vroeger kon men genieten van meerdere plafonds van 30.000 euro indien men meerdere erfgoedkenmerken in orde stelde). Voorwaarde: voorziene begroting is niet uitgeput (! ’t is voor de “rappe” want de subsidiepot 2011 schijnt t.g.v. besparingsmaatregelen beperkt te zijn; dus zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar aanvragen. De aanvraag loopt ook niet meer automatisch door naar het volgend jaar) 

2. gemeente: 0 % tussenkomst (vroeger 40 % per erfgoedkenmerk/jaar cf. burgers)

Advertenties