Infovergadering Herwaarderingsplan

herwaarderingsplan2Op zaterdag 3 april waren de bewoners en de eigenaars van de Dumontwijk ruimschoots ingegaan op de uitnodiging voor de infovergadering. Meer dan 100 geïnteresseerden waren opgekomen. De voorstelling was zeer gedetailleerd en derhalve zeer duidelijk. (ook goede documentatiemap beschikbaar die binnenkort op de gemeentelijke website komt)
Je kan dus nu uw subsidieaanvraag indienen (hulp mogelijk op 1ste verdieping van het gemeentehuis bij mevrouw Barbara Viaene van de Dienst Ruimtelijke Ordening, op werkdagen). Eerstdaags is ook de infobrochure klaar en zal het volledige Herwaarderingsplan (ook met de visie voor de inrichting van het publiek domein) ergens (?) inkijkbaar zijn. Je kan alvast je eigen fiche van uw woning inzien op de gemeente. Hierin zijn in detail alle specifieke erfgoedkenmerken -die subsidieerbaar zijn- van uw woning opgenomen . (is een monikkenwerk geweest!!!). Deze fichen bestaan alleen maar voor de 70% waardevolle woningen  van de 500 in het totaal). Zie plan (niet grijs; niet rood) Kijk (dubbel openklikken)>>>
De subsidieprocedure is vrij eenvoudig, bedraagt 40 % en wordt  gemiddeld 3 maanden na de aanvraag toegekend.
Door deze positieve stimulans zal veel veranderen in de wijk. De ervaring leert ook dat dergelijke renovaties aanstekelijk werken. Ook voortuininrichting en tuinmuurtjes +  paden zijn subsdieerbaar.
Wonen in een beschermd stadsgezicht betekent ook dat men de verplichting heeft zijn pand in goede staat te behouden. Verkrotting is dus niet toelaatbaar. Het is de verantwoordelijkheid van “Onroerend Erfgoed” om hierop toe te zien en vanaf heden zal door hen ook opgetreden worden indien nodig (in eerste instantie stimulerend).
’s Namiddags werd op de maandelijkse Happy Hour  nog druk uitleg over gegeven aan de afwezigen van ’s morgens en enkele Franstaligen.
Daar is ook 1 initiatief naar voor gebracht:
– tentoonstelling “Dumontwijk” in Le Chalutier gedurende de zomer 2011. (reeds velen hebben zich als vrijwilliger opgegeven voor toezicht). Contactpersoon Pascal Demuysere.

Advertenties