Infovergadering Herwaarderingsplan

herwaarderingsplan1
In bijlage vindt u een kopie van de uitnodiging door de gemeente op zaterdag 3 april. Deze brief heb je wellicht reeds ontvangen. Om practische redenen kon men die bijeenkomst, die drukke zaterdag, niet organiseren in het vertrouwd Park Hotel. Toch blijft de HAPPY HOUR op dezelfde dag doorgaan om 16 uur. We zullen nog wat extra documentatiemappen meebrengen voor degene die ’s morgens niet konden aanwezig zijn op de officiële voorstelling.
Herwaarderingsplan . (zie kaft links)
Men kan nu reeds zijn aanvraag indienen (heden reeds een 5 tal aanvragen)

Advertenties